Velryby Lyngenfjord / Whalewatching Lyngenfjord 7.11.-5.12.2023Pozorování keporkaků a kosatek při jejich podzimním tahu za sledi, možnost šnorchlování s nimi, pozorování polární záře.

Watching of humpback whales and killer whales during their fall migration for herrings, possibility of snorkeling with them, observation of the northern ligh.

Datum / DateVolná místa / Available placeCena za loď Kč / Price boat CZK
7.-14.11. 2023Pozorování *)obsazen
14.-21.11.2023Pozorování *)obsazen
21.-28.11.2023pozorování + šnorchlování **)obsazen
28.11-5.12. 2023pozorování + šnorchlování **)obsazen

*) Plavby na lodi Nonoah a celý týden neomezené pozorování na 5m člunu Highfield, šnorchlování je možné na místní bázi. Provozuje Aurayacht.

*) Cruises on the boat Nonoah and week unlimited tours on 5m tender RIB Highfield for watching whales. Operated by Aurayacht.

**) Plavby na lodi Nonoah a celý týden neomezené pozorování a šnorchlování na 5m člunu Highfield s potápěčským záchranářem. Provozuje Manta + Seals Dive Center.

**) Cruises on the boat Nonoah and week unlimited tours on 5m tender RIB Highfield for watching and snorkeling with whales, with divemaster. Operated by Manta + Seals Dive Center.

  • Domovský přístav je Skjervoy, Norsko
  • Cena zahrnuje, kromě nájmu lodě, také náklady na přístavní poplatky a na 12 hodin plavby (mateřskou lodí Nonoah nebo přídavným člunem Highfield) a pro šnorchlování s Manta + Seals Dive Centrem dohled potápěčského záchranáře.
  • Home port is Skjervoy, Norway
  • The price includes boat rental, harbour fees and fuel costs for 12 hour of cruise (boat Nonoah or tender Highfield) and for snorkeling with Manta + Seals Dive Center also diving rescue patrol.

General conditions and management you can find here (in Czech)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY zde…

Podrobný popis technických a organizačních podmínek je na stránce

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY zde…

Více podrobností najdete na www.aurayacht.cz

More detail you can find on www.aurayacht.cz